چک لیست قبل از جراحی، فصل15 قسمت 3

برای دانلود تمامی آموزش ها، عضو کانال وی آی پی در تلگرام شوید ماه اول شامل: فصل ۸ آب و الکترولیت فصل ۹ تعادل اسید و باز فصل ۱۰ علایم حیاتی و مقادیر آزمایشگاهی …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *