บันทึกการสอนบาบอฮัจยบารูเด็น ep 14

ก้าวให้ผ่านหลุมพรางดุนยา ==================================== ⛔เนื้อหาทั้งหมด ได้ถูกเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้นโดย บาบอฮาสัน หมานละโต๊ะ จึงไม่อนุญาต ให้ผู้หนึ่งผู้ใด …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *