ឃ្លាពិសេសៗដែលធ្វើឱ្យតែងសេចក្ដីមានភាពទាក់ទាញ និងបានពិន្ទុល្អ – Good Phrases for Khmer Writing

ជួយចុចSubscribeផងណា! #Khmer_Writing សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា! – រៀនសំណេរអង់គ្លេសនៅធនធានថ្មី …

17 thoughts on “ឃ្លាពិសេសៗដែលធ្វើឱ្យតែងសេចក្ដីមានភាពទាក់ទាញ និងបានពិន្ទុល្អ – Good Phrases for Khmer Writing”

 • លោកគ្រូយើងប្រឡងបាក់ឌុបយើងមិនចេះគណិតតើអាចជាប់ដែរឬទេ

 • លោកគ្រូជួយបង្ហាញពីការយកនិទ្ទេសល្អពីថ្នាក់សង្គមបានទេ?

 • សូមមិត្តៗជួយ like វីដេអូលោកគ្រូម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យវា recommend ដល់មិត្តផ្សេងៗទៀត⭐️❤️

 • លោកមា ខ្ញុំចងឲលោកមា សង្ខេបរឿង
  ឪពុកក្មេករើសកូនប្រសារ
  និងតម្លៃអប់រំផង

 • អរគុណច្រើនលោកគ្រូដែលផ្តល់នូវចំណេះដឹងទូទៅដល់កូនខ្មែរគ្រប់គ្នា❤️❤️❤️

 • ឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តី
  កូណាធ្លាប់ឃើញគេសរសេរថា ដើម្បីជាវិភាគទានឈានទៅដល់ការបកស្រាយ…. បើសរសេរបែបនេះត្រូវអត់លោកម្ចាស់គ្រូ

 • លោកគ្រូ ខ្ញុំច្រឡំ ពន្យល់ន័យប្រធាននិងបកស្រាយប្រធានតើមានវិធីសាស្រ្តអ្វីកុំឲ្យច្រឡំគ្នា?សូមអរគុណលោកគ្រូជាមុន❤️

 • លោកគ្រូសូមប្រធានពិភាក្សាមួយ ^អំពើល្អមិនដែរឈ្នះអំពើអាក្រក់^

 • លោកគ្រូសុំសួថាយើងអត់ប្រើពាក្យថាខ្ងុំនៅក្នុងតែង សេចក្ដីទេអីលោកគ្រូ

 • លោកគ្រូខ្ញុំសូមនូមពរលោកគ្រូជួយតែងសេចក្តីពីកល្យានមិត្ត បានអត់លោកគ្រូ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *