Lô Vắcxin Đầu Tiên Của Pfizer Bắt Đầu Được Chuyển Đi Vào 13/12

Lô vắcxin đầu tiên của Pfizer bắt đầu được chuyển đi vào 13/12 Vắcxin của Pfizer/BioNTech cần được bảo quản ở nhiệt độ khoảng âm 75 độ C – lạnh hơn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *