Singapore là nước Châu Á đầu tiên chấp thuận vaccine của Pfizer (VOA)

VOATIENGVIET Tin tức: Nếu không vào …

One thought on “Singapore là nước Châu Á đầu tiên chấp thuận vaccine của Pfizer (VOA)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *