Vắc xin Covid-19 của Pfizer–BioNTech được cấp phép: Hy vọng mới của châu Âu | VTC14

(VTC14) – Vắc xin hiện được coi là vũ khí quan trọng để đương đầu với đại dịch trong bối cảnh biến thể của virus SARS-CoV-2 tại Anh không chỉ đe dọa những …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *